מסקנות דו"ח ועדת זליכה בנוגע לילדים ונוער

לקראת הרצאתו של פרופ' ירון זליכה בכנס שלום הילד בספורט, להלן המלצות הוועדה המתייחסות לילדים ונוער (במחלקות ילדים ונוער וכאוהדים).

פרק ג'- עבריינות ואלימות בכדורגל

 1. מהעדויות שהובאו בפנינו בנושא מיגור האלימות אנו למדים כי דוח ועדת צור, בראשות הניצב (בדימוס) דוד צור, שמינתה שרת התרבות והספורט על מנת לבחון את סוגיית האלימות במגרשי הכדורגל, נתן מענה הולם לסוגיות שהובאו לידיעתנו, ואין לנו אפוא אלא להמליץ על יישומו.
 2. בה בעת, מצאנו לנכון להתייחס באופן ספציפי לסוגיית מניעת אלימות במחלקות ילדים ונוער. זאת, מעבר למסקנות ועדת צור, שנגעו לנושא האלימות בליגות המקצועניות:

א.     כפי שנעשה עם אוהדי הקבוצות הבוגרות, אנו ממליצים על פגישות שתתקיימנה בתחילת העונה ובמהלכה, על מנת להביא לתיאום ציפיות. בפגישות אלה, שינוהלו בצורה תרבותית ומנומסת, יעלו הצדדים את הבעיות ויציעו פתרונות משותפים. אנו מאמינים כי דיון שבמהלכו יסבירו המאמנים את חשיבות הדרך על התוצאה, יעיל יותר מכל עונש הרחקה וסנקציות מהסוג הזה.

ב.      אנו ממליצים על הקמה של ועד הורים, שיהיה אחראי הן לקשר עם המועדון והן לקשר עם ההורים. ועד מהסוג הזה יוריד את הלחץ מהמועדון מצד אחד, ויספק כתובת לפניות ההורים מהצד השני.

ג.      בהמשך, אנו ממליצים על הקמה של ועד הורים ארצי, שינהל הקשר מול ההתאחדות לכדורגל וגורמי ספורט אחרים. ועד הורים כזה יוכל לתרום לתחושה הטובה של הורים, ובנוסף, יקל על ההתאחדות לכדורגל, לדוגמה, כאשר זאת זקוקה למאגר מתנדבים לקראת אירועים גדולים (למשל, בעת אירוח טורניר יורו עד 21, שיתקיים בשנה הבאה).

ד.     אנו ממליצים על יצירה של ניוזלטר להורים, שיהיה באחריות המועדון או באחריות ועד ההורים. בניוזלטר, שיכול להיות מודפס או להישלח בהודעות דואר אלקטרוני בכל תקופת זמן קבועה (בין שבוע לחודש), תעדכן ההנהלה את ההורים בנושאים שונים. ניוזלטר זה יקל על ניהול הקשר עם ההורים, וייצר אצלם תחושה של חשיבות ואכפתיות מצד המועדון. בהודעה זו ניתן לשלוח הודעות רשמיות (דרישות תשלום, שינוי שעות אימון וכדומה), כמו גם חומרי העשרה (תפריטי מזון, מידע על בריאות הילד, ספרים מומלצים לקריאה, כנסים בנושא ספורט ובריאות וכדומה).

ה.    אנו ממליצים לתגמל הורים "טובים", המתנהגים על פי תיאום הציפיות מול המערכת, ותורמים מזמנם וממרצם להשגת המטרות של מחלקת הנוער בפרט ומועדון הכדורגל בכלל. תגמול יכול להיות בצורה של תעודה, ציון לשבח בניוזלטר, כרטיסים למשחקי הקבוצה הבוגרת ועוד. המטרה היא להגדיר מהם הורים "טובים", ולעודד הורים רבים ככל האפשר לבחור בדרך המתאימה.

ו.    דרכים נוספות לחזק את הקשר בין מחלקות הילדים והנוער לבין ההורים הן: לארגן טורנירים בין הורים לילדים/בין הורים למאמנים; ולייצר חלוקת עבודה יעילה, לפיה ההורים יהיו אחראים להיבטים המקצועיים של הילד בבית (תזונה בריאה, שעות שינה מספקות, אימוני כושר בזמן חופשות וכדומה), והמאמן אחראי להיבטים המקצועיים של הילד בזמן שהוא באחריותו.

ז.   בסיכומו של דבר אנו מאמינים כי טכניקות של הכלה חברתית יעילות במניעת אלימות יותר מטכניקות של הדרה וניכור ההורים מהתהליך. בסופו של עניין, לכל הגורמים יש מטרה משותפת אחת, ולכן יש למצוא את הדרכים לשתף פעולה בצורה האפקטיבית והנעימה ביותר.

 1. על ההתאחדות לכדורגל לפעול לטובת הקמתם של מועדוני אוהדים ולתת להם במה וביטוי להבעת עמדותיהם במסגרת ההתאחדות.
דגש על טורנירים ומשחקי ידידות.

דגש על טורנירים ומשחקי ידידות.

פרק ד' – מאמני הכדורגל

 1. על רקע בעיית ניגוד העניינים המובנה בקשר שבין הדרכה בתשלום לבין הענקת הרישוי, אנו ממליצים כי גוף מדריך לא יהיה עוד גוף המעניק את הרישוי. אנו ממליצים על מבחנים כלליים (בדומה למבחני רישוי לרואי חשבון או לעורכי דין) שייקבעו כתנאי לקבלת תעודה, ואילו לצורך חידוש התעודה בכל שנתיים תחייב ההתאחדות לכדורגל את המאמנים בהדרכות בהיקף ובאיכות שייקבעו על ידה. תחום האימון והמידע בנושא ספורט משתנה ומתחדש כל הזמן. חשוב שמאמנים יעברו הכשרות כדי להתמקצע בתחומם. על כן, על ההתאחדות לכדורגל לחדול לאלתר מביצוע הדרכות בתשלום למאמנים (למעט הדרכות ברמת האימון הגבוהה ביותר), ולתת באופן שוויוני ובלתי מפלה זכויות לביצוע הדרכות כאלה, כאשר בחינת ההסמכה וההרשאה תבוצע על ידי  ההתאחדות לכדורגל (בדומה למודל הקיים כיום לרואי חשבון ולעורכי דין).
 2. יש לשמור על זכויותיהם של מאמנים בכל הדרגים. למאמן במחלקות ילדים ונוער חשיבות עצומה בטיפוח דור העתיד של כדורגלנים בישראל, ולכן אנו ממליצים כי שמירת זכויות מאמני הילדים תפוקח בידי ההתאחדות לכדורגל, כפי שהיא מפקחת ומבקרת את חוזי המאמנים בליגות המקצועניות. זהו אינטרס של המאמן, של ההנהלה ושל הילדים ובני משפחותיהם. במסגרת זו, יש להקפיד על תשלום כל זכויות המאמן, כולל ביטוח, פיצויים, הבראה והפרשה לפנסיה, כפי שקובע החוק עבור כל עובד בישראל. יש להקפיד  על עיגון זכויות העוברות משנה לשנה ולא להעסיק מחדש אותם מאמנים כל עונה. זאת על מנת להבטיח צבירת זכויות. לשון אחר, לחייב העסקה סדירה ויחסי עובד-מעביד בין הקבוצה לבין המאמן.
 3. על מנת לחזק את מעמדם של המאמנים, על בתי הדין למנות דיין נפרד לשיפוט מאמנים, שיקיים את הדיונים בערכאה ביום דיונים נפרד.
 4. מאמן שיורשע בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע תבוטל הרשאתו, אלא אם כן מצא אב בית הדין לערעורים כי נסיבות העבירה מאפשרות חריגה מכלל זה.
 5. אנו ממליצים כי עם רישום הקבוצה בהתאחדות, יקפידו באגפי הנוער ובמועדונים, להביא אישור חתום הנושא את שם המאמן ואת חוזהו, על מנת לאפשר פיקוח אחר קיום זכויות העבודה העולות מיחסי עובד-מעביד, שהן הבסיס לניהול תקין. כמו כן, אנו ממליצים, כי בסוף שנה תדווח מחלקת הנוער של כל קבוצה להתאחדות על עובדיה ועל ההוצאות בגינם. שקיפות המערכת תגביר את האמון של הציבור במועדון, ותבטיח ניהול תקין. במקרה שמועדון כדורגל מחליט באמצע העונה על פיטורי מאמן, עליו לערוך לו הליך שימוע מסודר ולהסדיר את פיטוריו באופן פורמאלי. כאשר מופסקת עבודת מאמן באמצע העונה, על המועדון להבטיח תשלום עד תום תקופת החוזה, ללא תלות בהחלטות בית הדין של ההתאחדות.

פרק ה' – ילדים, נערים ונוער

הוועדה התרשמה מיוזמתה של בספורט עמותת "ערכים בספורט", פרי חזונו של ד"ר לורנס רובין, שהבחין כי ילדים הפעילים במסגרות ספורט תחרותיות, אינם סופגים תכנים ערכיים וחשופים במיוחד לאלימות במגרשי הספורט. על פי העמותה, חל בשנים האחרונות פיחות במספר הספורטאים המקצוענים הנתפסים בציבור כמופת לרמה מוסרית וערכית גבוהה, היכולים לשמש דוגמא חיובית לבני נוער.

יצוין, כי "ערכים בספורט" מפעילה תוכנית חינוכית ייחודית, המיועדת לילדים ובני נוער המשתתפים בחוגי ספורט, לרבות במסגרת תחרותית. באמצעות שיחות, פעילות ספורטיבית, אימונים ומצבים במגרש, לומדים המשתתפים בתוכנית על ערכים ועל דרך ארץ. מטרת "ערכים בספורט" היא להפוך את הספורטאי המשתתף לאדם טוב יותר ולא רק לשפר את הישגיו בספורט.

יודגש, כי בעולם העסקי והציבורי כאחד, מדידה לצורך קידום מטרות היא כלי ניהולי חשוב ומהותי. שימוש בכלי מדידה הולמים היא אפוא הדרך היחידה לקידום ערכים.

 1. הוועדה מציינת לשבח את היוזמה ואף מצאה לנכון להפנות את קוראי הדוח למודל הפעולה ולתוכניות ההדרכה שהכינה העמותה. מבלי להמליץ על שימוש במודל זה או אחר, בעמותה זו או אחרת, אשר במימון ציבורי מחייב מכרז, אנו ממליצים, כי המועצה למניעת אלימות בספורט, באמצעות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, תתמוך בעמותות שעניינן קידום ערכים בספורט, לרבות מניעת אלימות. הוועדה ממליצה, כי קבוצות אשר לא יפעילו תוכניות מסוג זה לא יקבלו את מלוא התמיכה הניתנת כיום על ידי הטוטו-ווינר. בהתאם לתקנון הרישוי כאמור בתת-פרק מנהלת הליגה לעיל וכתנאי לקבלת כספים מהטוטו-ווינר או מכל גוף ציבורי אחר (ובפרט הרשויות המקומיות), תידרש כל קבוצה בליגת העל כדלקמן:

א.      להקים ולהפעיל מחלקת נוער בתקציב מינימאלי שנתי שתקבע מנהלת הליגה באישור ועדת התיאום והתקציבים. מחלקות הנוער יאוגדו כעמותות נפרדות, תוך הפרדה משפטית וחשבונאית מוחלטת.

ב.      להקים ולהפעיל לכל הפחות את קבוצות הנערים והנוער הבאות: גילאים 15 – 19, קבוצה אחת בגילאי 10 – 14, קבוצה אחת מתחת לגיל 10 וקבוצת נשים עד גיל 19.

ג.      להגיש תוכניות לפיתוח מחלקת הנוער לתקופה שבין 7-3 שנים לאישור ועדת התיאום והתקציבים. התוכניות יכללו יעדים, מטרות, ארגון, מנהלה, תפעול, פיתוח תשתיות, משאבים כלכליים, תוכנית חינוכית, רפואה, סקירה ומשוב. קבוצה מועמדת שלא תעמוד במבחן ועדת התיאום והתקציבים לעניין זה, ולא תוכיח התקדמות ביישום תוכנית זו, תאבד זכותה לרישוי ו/או יעוכבו כספים עבורה.

ד.     לכל קבוצת נוער יהיה מאמן בעל תעודה המקבילה לתעודת אימון B של אופ״א.

ה.    קבוצות אשר יקימו ויפעילו שתי קבוצות נערים, נוער ונשים נוספות, וימנו עוד שני מאמנים בעלי תעודה המקבילה לתעודת B של אופ"א, יתוגמלו על כך על ידי הטוטו-ווינר, ובמידת האפשר גם על ידי הרשויות המקומיות במגבלות תקציביהן.

 1. לעניין מעורבותם של ילדים בכדורגל מתחת לגיל 12, כמפורט להלן מצאה הוועדה, כי קיימת תמימות דעים גורפת בקרב מאמנים, מנהלים, שחקני עבר, פסיכולוגים ואנשי מקצוע נוספים אשר הופיעו בפני הוועדה, לפיה יש לבטל את שיטת הדירוג הקיימת. בהקשר זה, לדוגמה, משרד התרבות והספורט מצא לנכון במרבית ענפי הספורט ובכל משחקי הכדור לתמוך כספית בספורטאים מגיל 13 ומעלה בלבד. בשל כך הוועדה ממליצה, כי יבוטלו הן הליגה והן שיטת הגביע עד גיל 12, וכי מחלקות הילדים תהפוכנה לחובבניות עד גיל זה. המשחקים ייערכו בשיטת טורנירים אזוריים, אשר יאורגנו על ידי ההתאחדות לכדורגל (לצד טורנירים של משחקי ידידות, אשר יאורגנו על ידי הקבוצות עצמן), ולא במסגרת ליגות. בנוסף, לא תהיה בחינה על פי כל כלי מדידה ארציים/מחוזיים אחרים. הליגות התחרותיות תבוטלנה אפוא בהתאם.

הרקע להמלצתנו לבטל את השיטה התחרותית במסגרת ליגות הינו כדלקמן:

א.      בשיטה הקיימת המאמנים עובדים ומתוגמלים על פי מדדים לטווח הקצר, קרי ניצחונות במשחקים. שיטה זו איננה שמה דגש על הכשרת הילד והפיכתו לספורטאי.

ב.      בשיטה התחרותית ירכיב המאמן שחקנים טובים למשחקים וזאת במטרה לנצח את המשחק. העדפת המאמנים תהא ששחקנים פחות טובים לגילם יישבו על הספסל, אף אם הפוטנציאל העתידי הגלום בהם גבוה יותר. ברם, מחקרים הוכיחו כי רק לאחר שילד עבר את גיל ההתבגרות ניתן לבחון את הצלחתו העתידית כספורטאי מקצועני. פעמים רבות, כאשר אנו "מוותרים" על ילדים בגיל מוקדם, נפסיד אותם כמקצוענים. לעומת זאת, שחקנים אשר נחשבו טובים עד גיל 12, לעתים, לאחר גיל ההתבגרות, נחלשו.

ג.      הוועדה מצאה, כי שיטת התחרויות יוצרת מתח רב הן אצל השחקנים והן אצל ההורים. אצל השחקנים, הרצון העז לנצח במשחק תחרותי, עלול להוביל לאלימות פיזית או מילולית, זאת כתוצאה מתסכול. עבור ההורים, הרצון לראות את ילדיהם מנצחים מעודד אותם לקרוא ולצעוק אליהם מהיציע. שיטת תגמולים, על בסיס מטרות לטווח ארוך, תקטין את המתח היומיומי בו נמצאים הורים וילדים.

ד.    קיים לחץ מופרז ומעוות המונח על המאמנים, עקב הדרישה לניצחונות. מאמן ילדים, הסבור כי יוכל להתקדם במקצועו רק אם ינצח, ישים למטרה את הניצחונות במשחקים ולא את הלימוד והאימון של הילדים והצעירים והנחלת עקרונות המשחק בהם.

ה.    כיום, שחקן כדורגל איננו נדרש להיות אך ורק בעל יכולות פיזיות וטכניות טובות. הדרישה מצדם של הסקאוטים ומאמני הכדורגל האירופאי היא כי השחקנים ובני משפחותיהם יתאימו עצמם למודלים של התנהגות ראויה. על שחקן כדורגל טוב לכבד את השחקנים איתם הוא משחק, לכבד את השחקנים מולם הוא משחק, את המאמן, השופט והאוהדים. כלים אלה יש להנחיל בקרב הילדים כבר בגיל מוקדם, כחלק מההכשרה למשחק, במסגרת מחלקות הילדים. בשיטת משחק ידידותית, עקרונות של חינוך, נימוס ומתן כבוד לשחקנים ולמאמנים יקבלו מקום ותשומת לב רחבה יותר.

ו.   פסיכולוגים מסכימים, כי סביבה תחרותית יוצרת נזק מקצועי וחוסר יכולת מובנית לגדל שחקנים איכותיים, וכמו כן, גורמת לנזקים נפשיים ארוכי טווח לילדים. בגיל צעיר הספורטאי זקוק לסביבה בטוחה המאפשרת לו לחקור בשקט את יכולותיו, ובעיקר מאפשרת לו לטעות. בכך יוכל הספורטאי ללמוד ולהתקדם – אחרת הוא אינו מתקדם מבחינה מקצועית ואינו מפתח יכולות העוזרות לו להתמודד עם מצבי לחץ. המחסור בסביבה בטוחה פוגע מאוד בפיתוח נרחב יותר של שחקנים איכותיים.

ז.  הוועדה מאמינה כי ברגע שמחלקות ילדים ונוער ישימו דגש על תהליכים חינוכיים וחברתיים, כך תגבר המוטיבציה של הורים לשלוח את ילדיהם לשחק כדורגל. בהתאמה, מערכת היחסים בין ההורה למאמן, למנהל ולמחלקת הנוער תתחזק. נראה, כי כיום שורר מצב של חוסר אמון בין הגורמים הנ"ל. חוסר אמון זה גורם לניכור המשפחה מהתהליך החינוכי והמקצועי ויוצר בלבול אצל הילד. הצבת מטרות משותפות הן למחלקה והן למשפחה תגביר את שיתוף הפעולה והאמון בין הגורמים לטובת המטרה.

 1. הוועדה ממליצה, כי הקבוצות יעברו לשיטה של תגמול מאמנים על בסיס מטרות לטווח ארוך, תוך הפיכת פירמידת האימון, כך שמאמנים של ילדים בגילאים צעירים, יהיו בעלי הכישורים הגבוהים ויזכו לתגמולים גבוהים בהתאם. על ועדת התיאום והתקציבים לתת דעתה על תמרוץ הקבוצות לעבור למודל זה.
 2. הוועדה ממליצה, כי ההתאחדות לכדורגל תקיים ליגת עתודה (מילואים + שלושה שחקני בוגרים), שתיועד לצעירים בין הגילאים 18 – 23, עבור שחקנים פצועים מהקבוצות הבוגרות (ככלי לחזרה לשגרה), ואף תשמש לצורך משחקי מבחן עבור שחקנים עתידיים.
 3. הוועדה ממליצה לשנות את שיטת השיפוט הקיימת כיום במחלקות ילדים ונוער, ולפעול להכשרת שופטים בליגות ילדים ונוער כדמויות חינוכיות:

א.      במשחקים של ילדים עד גיל 10 ישפטו הורים שיעברו הדרכה והסמכה על ידי ההתאחדות לכדורגל, או מאמני הקבוצות, שיתחלפו במחצית. כך יתחברו ההורים למועדון, תימנע התנגדותם ותוענק למאמנים השופטים לגיטימציה.  ניתן יהיה לייצר אווירה נעימה במשחק, על ידי כך שלא הופכים אותו לתחרות בה יש רק מנצח אחד. מאחר ששיטה זו עלולה ליצור התנגדות, על איגוד השופטים ומנהלי המשחקים והקבוצות להבהיר להורים ולילדים שמדובר במשחק ידידותי אשר מטרתו לתרגל את הטכניקות שנלמדו באימונים, וכי ההנאה מן המשחק היא החשובה ביותר.

קיימות טכניקות נוספות שבהן ניתן לעשות שימוש לשינוי האווירה במשחקים: עצירת המשחק באמצע להפסקת שתייה/קשירת שרוכים, עידוד הילדים למחוא כפיים על הצלחות של מי מהשחקנים (משתי הקבוצות) ואי-רישום שערים ומנצחים.

ב.      במשחקים שבין הגילים 12-10 ישפטו שופטים שהוכשרו על ידי איגוד השופטים. האיגוד יהיה אחראי להכשיר את השופטים בעיקר כאנשי חינוך. לשם הדוגמה בלבד נציין טכניקות מומלצות להפיכת המשחק לכלי חינוכי: ברגע ששחקן ביצע טעות – הכניס את הכדור לא נכון, דרך על הקו וכדומה – עצירת המשחק כדי להסביר את טעותו; שימוש בכרטיס ירוק – לעידוד שיתוף פעולה וחברות; קיום שיחה לפני המשחק ובמהלכו.

ג.     מגיל 12 ישפטו שופטים רשמיים של איגוד השופטים. גם כאן יש להקפיד על אספקטים חינוכיים, בנוסף לתחרותיות. משעה שהילדים וההורים יבינו שמטרת השופט איננה להעניש, אלא לדאוג לאיכות המשחק ולמעמד הענף, תגבר תחושת הכבוד כלפי השופטים בליגות הילדים והנוער, ובהמשך, בתקווה – גם בליגות הבכירות.

 1. בנושא מתקני האימון למחלקות ילדים ונוער הוועדה סברה כי מתקני האימונים אמורים לשמש גורמים שונים ולהכיל קהלים שונים, ילדים כשחקנים ומשפחות שלמות לכדורגל, כקהל הצופה במשחקים. מכאן שהקפדה על בטיחות הילד, נוחות ואווירה נעימה תגרום לילד ולהורה לכבד את המועדון ואת המחלקה בה הילד משחק, וכך יימנעו חיכוכים עתידיים בנושא הזה.
יש לאמץ תוכניות חינוכיות כמו אלה של ערכים בספורט.

יש לאמץ תוכניות חינוכיות כמו אלה של ערכים בספורט.

הוועדה ממליצה כי המגרשים ומתקני האימונים יוכשרו כך שישמרו על ביטחונם האישי והפיזי של כל הגורמים באופן הבא:

עבור הילדים/השחקנים:

א.      יש לוודא כי לכל מחלקה יש מספר מתאים של מגרשים, וכי המגרשים והציוד המוצע בטיחותיים לילדים. מגרשים שבהם האדמה לא מיושרת, בדשא יש חורים, השערים לא יציבים וכדומה, מסכנים את החיים של הילדים! על מנהלי מחלקות הילדים והנוער ומפעיליהן מוטלת אחריות לשים לנגד עיניהם בראש ובראשונה את בטיחות המגרש והציוד.

ב.      יש לדאוג לחדרי הלבשה ראויים, הכוללים מקום להחלפת בגדים, שירותים ומקלחות. המציאות, לעתים, בה ילדים מחליפים בגדים בחדרים מטונפים ומוריקים את צרכיהם באזורים ציבוריים לא ראוי שתתמשך.

ג.      בכל משחק ילדים, נערים ונוער חייבים להימצא חובש, ערכת עזרה ראשונה וערכת החייאה. ברם, חובת המצאות ערכת הנחיה אינה קיימת כיום. הוועדה מדגישה את חשיבות העניין, ודורשת לקיים את הכללים וההנחיות כנדרש ולהוסיף על הכללים כאמור גם את החובה להימצאות ערכת החייאה. בנוסף, הוועדה ממליצה להרחיב את הכללים האמורים גם לגבי אימונים, החל בחלוף תקופת התארגנות בת שנתיים, קרי מ-1.1.2015.

ד.    הוועדה ממליצה כי יוקמו חדרי טיפולים ובמידת האפשר חדרי כושר לילדים.

ה.    על ההתאחדות לכדורגל להוציא לאלתר חוזר לקבוצות שבו ייקבע כי מוטלת על הקבוצות האחריות לאכוף את כל הכללים הקשורים למגרש הכדורגל ומתקניו בהתאם להנחיותיה, לתקנים החלים ולהמלצות דוח זה. ההתאחדות תעמיד לרשות הקבוצות שאינן עומדות כיום באמות המידה הנדרשות, פרק זמן של שנה מיום פרסום הדוח. מתקן כדורגל שלא יעמוד באמות המידה האמורות בפרק הזמן שנפסק, ייפסל, ופעילות הקבוצה מפעילת המתקן בהתאחדות לכדורגל תושעה. על ההתאחדות ליזום, בעזרת מפקחיה, ביקורות מיוחדות ובכך לערוך בדיקות לגילוי מפגעי בטיחות. במקרה שיתגלו כאלה, ייסגר המגרש לאלתר.

ו.   באחריות תקציבית של המועצה להסדר ההימורים בספורט לוודא כי מתקנים חדשים הממומנים על ידה יעמדו בסטנדרטים אלה.

ז.   על המועצה להסדר ההימורים בספורט לתת עדיפות להקמתם של מגרשים סינתטיים. הוועדה למדה מן המומחים אשר הופיעו בפניה, כי במגרשים סינתטיים ניתן להדריך באופן טוב יותר, וכמו כן, להעמיס עליהם אימונים לאורך כל שעות היום, מבלי ליצור נזק למשטח.

ח.  הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את האחריות המשותפת בעניין זה של הרשויות המקומיות – מכוח מחלקות הרישוי, הבעלות במתקנים, התקצוב והתמיכה בקבוצות. הוועדה ממליצה כי משרד הפנים יוציא הנחיות מתאימות המחייבות את העיריות לכלול סעיפים מתאימים בחוזי ההרשאה/השכירות הנחתמים מול הקבוצות.

עבור המשפחות והקהל:

הוועדה מצאה, כי בחלק גדול ממחלקות הילדים והנוער, התנאים הקיימים למשפחות/ לקהל בלתי אפשריים (אין מקומות ישיבה או מקום לעמוד בו). תנאים אלה מביאים לחיכוכים אין-סופיים בין המשפחות לבין המאמנים והצוות המנהל. מחקרים הוכיחו כי במקום בו התנאים הסביבתיים אינם מכבדים את הנמצאים, יגיבו הנמצאים באלימות ובחוסר תרבות.

מחירי הכרטיסים

הוועדה רואה במשחק כדורגל פעילות תרבותית, הזהה לקולנוע, תיאטרון או מסעדה. עם זאת, קהל היעד הרצוי לפעילות זו הינו ילדים. הוועדה התרשמה, כי מחיר כרטיס כניסה למשחק עשוי להגיע ל-80 ש"ח לכל כרטיס. מיותר לציין, כי רכישת הכרטיס איננה מסתכמת במחירו הנקוב בקופה. לרוב המשחקים נמכרים כרטיסים במכירה מוקדמת בתוספת עמלת אינטרנט של עשרה אחוזים, וכאשר נוספת על כך עמלת קניית כרטיס דרך האינטרנט או הטלפון, מחירו של כרטיס עלול להסתכם ב-100-95 ₪. לרוב הילדים בארץ אין אפשרות לשלם סכום שכזה על משחק כדורגל.

הוועדה מאמינה, כי ילד שירכוש כרטיס במחיר סביר לאמצעיו הכספיים (לדוגמה 20 ₪), יגיע לאצטדיון לעודד את קבוצתו באופן קבוע וייתכן שאף ילווה אותה לחלק ממשחקי החוץ. סך ההכנסות הצפויות ממי שהוא כרגע ילד לאורך עשרות שנים (רובן כמבוגר) נאמד בעשרות אלפי שקלים. לעומת זאת, ילד שיתבקש לרכוש כרטיס ב-80 ₪, יעדיף (או ייאלץ) שלא להגיע לאצטדיון ולא ללוות את הקבוצה למשחקי חוץ. אם אותו ילד יוותר על האהדה, מדובר בהפסד כספי ארוך טווח למועדון.

זאת ועוד, נוכחות משפחות במשחקי הכדורגל (הורים על ילדיהם) תהפוך את המשחק לאירוע משפחתי-חינוכי. מכאן תיגזר התנהגות ראויה ומכובדת הן של המבוגרים והן של הילדים. התייחסות אל משחק הכדורגל כאל אירוע חברתי תגרום, בהכרח, להתנהגות המקובלת באירועים חברתיים אחרים, כמו אירועים בבית הספר, עצרות פומביות וכדומה, ותייבא לתוך עולם הכדורגל התנהגות מנומסת ואחראית כמו באירועים אחרים.

הוועדה ממליצה לנקוט את הפעולות הבאות:

         א.         הוועדה שמעה עדויות על כך שאין אכיפה שיטתית של כללי ההנחה שנקבעו על ידי ההתאחדות לכדורגל. לפיכך, הוועדה ממליצה כי ההתאחדות לכדורגל תוודא, גם באמצעות ביקורות שוטפות, יישום כלל זה ובפרט במשחקי הקבוצות הגדולות.

         ב.         על ועדת התיאום והתקציבים לקבוע מנגנון תמרוץ לקבוצות אשר ייאותו להגדיל את מכסת הכרטיסים המוזלים אל מעבר לרמת 20% הקבועה כיום בכללי ההתאחדות לכדורגל, ואל מעבר לשיעור ההנחה הקבוע כיום על 50% בלבד.

          ג.         על ההתאחדות לכדורגל לכלול גם נשים במסגרת ההנחות הניתנות כיום לילדים, חיילים וסטודנטים.

         ד.         הוועדה ממליצה כי ההתאחדות לכדורגל תיקח על עצמה לשמש כדוגמה על ידי כך שתקבע כי במשחקי נבחרות ישראל השונות תוגדל מכסת הכרטיסים המוזלים ל-40% מכלל הכרטיסים המונפקים לאותו משחק, ושיעור ההנחה לכרטיסים אלה יעלה ל-75% ממחיר הכרטיס המקורי.

9.      על ועדת התיאום והתקציבים להקים קרן מלגות למימון ילדים ונערים הבאים ממשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך אשר אינו מאפשר להם להירשם למועדון כדורגל.

פרק ו' –  תמיכת המדינה בהתפתחותו התקינה של ענף הכדורגל

הוועדה התרשמה כי היקף התקציבים העומד לרשות הכדורגל הישראלי בכלל, ונתח התקציב המופנה לעידוד השתלבותם של ילדים, נערים ונוער בפרט (בדגש על מימון הקמת מתקני אימונים ראויים) – אינו הולם ולו בקירוב את הצרכים. יתר על כן,  כל הגורמים הדגישו את מיעוטם של  ילדים הפעילים בקבוצות כדורגל (כ-20,000 ילדים, נערים ונוער בלבד), שמינית בלבד מהמספרים המאפיינים את מדינות המערב בהתחשב בגודל האוכלוסייה. מיעוט הילדים הפעילים בקבוצות הכדורגל מייצר בסיס פירמידה מצומצם, שאינו מאפשר צמיחת קבוצה מגוונת דיה של כדורגלנים מקצועיים.

נתון זה מסביר את ההישגים הצנועים של הנבחרות הלאומיות, כמו גם, אולי, את מספרם המועט של הצופים במגרשים. מכאן מצאה הוועדה צורך להדגיש את חשיבות הרחבת בסיס הפירמידה של הכדורגל הישראלי לטווח הארוך. לכן, הוועדה סבורה כי יש צורך בנקיטת פעולות דחופות לאלתר שיביאו לגידול משמעותי במספר הילדים הפעילים באופן סדיר בקבוצות כדורגל.

על פי הנתונים שנמסרו לוועדה, קיים פער מובנה של כ-300 אלף ₪ לפחות בין מקורות המימון הזמינים כיום לבין עלות הפעלת מועדון הראוי להכשיר כ-200 ילדים ובני נוער.

על רקע זה אנו ממליצים, כי:

א.      ההתאחדות לכדורגל תבטל את החובה להפעיל קבוצת בוגרים לצד קבוצות שייעודן לפעול במסגרות ילדים, נערים ונוער בלבד.

ב.      המועצה להסדר ההימורים בספורט תקים, בשם המדינה, קרן חדשה לתמיכות, שהיקפה השנתי 30 מיליון ₪, למימון שוטף של 100 מועדוני כדורגל חדשים, שיכשירו 200 ילדים כל אחד (סך הכול כ-20 אלף ילדים, נערים ונוער). הקרן תיתן עדיפות  להקמת המועדונים בפריפריה וכן במגזרי המיעוטים בישראל. לא מיותר בהקשר זה להדגיש את חשיבות הספורט כמכשיר להגברת המוביליות החברתית ולהקטנת אי-השוויון בחברה. הקרן תקבע קריטריונים (שיאושרו משפטית כקריטריונים שוויוניים ובלתי מפלים) לחלוקה על בסיס מספר הילדים בכל מועדון. כספים אלה יוענקו ישירות מקרן התמיכות לקבוצות הכדורגל.

ג.    על מנת לרתום לאימון שכבות הגיל הצעירות את המאמנים הטובים ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית כאנשי חינוך, אנו סבורים כי יש לבנות  תהליכי העצמה ומיתוג למאמני ילדים, וכן לתגמלם באופן משמעותי, לרבות מרכיבי תגמול על בסיס הישגים ארוכי טווח. הוועדה ממליצה אפוא כי ועדת התיאום והתקציבים תקים קרן מלגות ייעודית למאמנים בדרגה המקבילה לדרגת A של אופ"א, אשר יבואו לאמן במחלקות ילדים ונוער.

ד.    הטוטו-ווינר יבטל את מדיניותו שלא לתקצב קבוצות חדשות, אלא כעבור שנתיים לאחר תחילת פעילותן. זאת, על מנת להסיר חסמים המקשים על הקמת קבוצות חדשות, בין אם יסתייעו בקרן התמיכות החדשה ובין אם לאו.

ה.   הטוטו-ווינר יעדכן מדי שנה את "תוכנית 2020" להקמתם של מתקני אימונים, כך שתובטח הקמתם של 100 מתקני אימונים חדשים, במהלך חמש השנים 2017-2013, עבור אותם מועדונים חדשים; והכול בשיתוף ובתיאום עם הרשויות המקומיות. על הטוטו-ווינר לשקול ביטול מוחלט של חובת ההשתתפות החלקית של רשויות מוחלשות במיוחד בהקמת המתקנים (להבדיל מהבטחת התחזוקה התקינה של המתקנים שיוקמו על ידי המועדונים החדשים ישירות).

ו.    לאור החשיבות החינוכית הרבה הקיימת במשחק קבוצתי ככדורגל, הוועדה ממליצה כי מפעל הפיס יוסיף 20 מיליון ₪ בשנה לקרן התמיכות החדשה.

ז.    הוועדה ממליצה, כי משרדי האוצר, התרבות והספורט ופיתוח הנגב והגליל יוסיפו 10 מיליון ₪ בשנה לקרן התמיכות החדשה. אם יאמצו מפעל הפיס ומשרדי האוצר, התרבות והספורט ופיתוח הנגב והגליל המלצה זו, יוכלו להכפיל את קרן התמיכות שיקים הטוטו-ווינר ואף לשלש את מספר הילדים, הנערים והנוער הלומדים כדורגל באופן סדיר בישראל. יודגש, כי גם אז יעמוד המספר היחסי של ילדים, נערים ונוער בכדורגל הישראלי על פחות ממחצית ממספרם ביחס לאוכלוסייה של חבריהם במדינות המערב.

ח.   הוועדה ממליצה כי עודפים בלתי צפויים כיום שייווצרו במועצה להסדר ההימורים בספורט, ובפרט עודפים שייווצרו כתוצאה מגידול בהכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט הנובעים מהכדורגל הישראלי, יופנו, בראש ובראשונה, להקמתם של מתקני אימונים לילדים, נערים ונוער נוספים וכן להגדלת קרן התמיכות.

ט.   לאור השדרוג המשמעותי שביצעה המועצה להסדר ההימורים בספורט ברמתם של מתקני המשחקים הרשמיים מומלץ כי לא יופנו עוד תקציבים מעבר למה שכבר הוחלט עליו להקמתם של מתקני משחקים רשמיים.

י.    אנו ממליצים כי בכל בניית מתקן משחק רשמי בעתיד, תתחייב המועצה להסדר ההימורים בספורט לבניית מתקן אימונים צמוד לאותו המתקן, ולא כפי שנעשה בבניית המתקנים החדשים האחרונים (בעכו, בפ"ת, בנתניה ובחיפה).

יא.  הוועדה ממליצה, כי שרת התרבות והספורט, בשיתוף עם השר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל, יביאו לאישור הממשלה ולאחר מכן לאישור מועצת מינהל מקרקעי ישראל, החלטת מינהל התומכת בשינוי ייעוד של קרקעות חקלאיות של המינהל לטובת קרקעות שתשמשנה למטרות ספורט (מטרות ציבור). זאת, על מנת לסייע בהקמתם של מתקני האימונים הדרושים למימוש האמור בסעיף זה. בה בעת, על שר הפנים להפעיל סמכויותיו ולעודד רשויות מקומיות לאשר שינויי ייעוד אלה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.

פרופ ירון זליכה ירצה על מסקנות הועדה בנושא ילדים ונוער בכנס שלום הילד בספורט, ה-30 באוגוסט, 2013. לסדר היום המלא של הכנס.

 

להרשמה לכנס.

כנס שלום הילד בספורט, מקום טוב להתחיל בו את השינוי.

כנס שלום הילד בספורט, מקום טוב להתחיל בו את השינוי.