תמונה2 [מתקנים את החלונות בבית]

הגזר תמיד יהיה יעיל יותר מהמקל.